Skip to Content

Privacybeleid

U hebt uw contactgegevens en uw adres opgegeven terwijl u deelnam aan een loting die wij van tijd tot tijd op onze website aanbieden. We zullen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van de loting. We zullen uw gegevens niet doorgeven aan derden, behalve voor de distributie van prijzen of voor het uitvoeren van de loting.

De verwerking en het gebruik van uw gegevens zijn gebaseerd op wettelijke bepalingen die deze handelingen rechtvaardigen op grond van het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van de loting.

Indien u geen toestemming hebt gegeven voor een langere opslagduur, bijvoorbeeld in de loop van ons klantenrelatiebeheer, zullen we de gegevens niet langer opslaan dan nodig is om het bovengenoemde doel te bereiken of zo lang als nodig is in het geval er een wettelijke bewaarplicht geldt.

U kunt uw toestemming met ingang van de toekomst op elk moment intrekken door contact op te nemen met de Data Protection Delegate of Henkel, Dhr. Jan Sturtewagen, Henkel Belgium nv-sa, Esplanade 1, 1020 Brussels, Belgium (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

Na ontvangst van een intrekking van de toestemming worden de persoonlijke gegevens van een deelnemer onmiddellijk verwijderd. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór het intrekken van de toestemming.

U kunt op ieder gegeven moment gebruik maken van uw recht op toegang tot uw gegevens. Daarnaast beschikt u, op voorwaarde dat aan de betreffende voorwaarden is voldaan, over de volgende rechten:

  • Recht van rectificatie
  • Recht op uitwissing
  • Recht op beperking van de verwerking
  • Recht om een klacht in te dienen bij de respectievelijke toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming
  • Recht op gegevensportabiliteit (vanaf 25 mei 2018)

In deze gevallen, of indien u eventuele andere vragen of wensen heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens, neem dan via e-mail of per brief contact op met onze Data Protection Delegate, Dhr. Jan Sturtewagen, Henkel Belgium nv-sa, Esplanade 1, 1020 Brussels, Belgium (E-mail: compliance.benelux@henkel.com).

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Facebook of Instagram. Henkel Nederland BV, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (hierna "Henkel"), niet Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Instagram.

Als u meedoet aan de wedstrijd op Instagram, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijvoorbeeld IP-adres en cookie-ID) door of op Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Instagram. Dit kan ook in de VS voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder ook het instellen van cookies.

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door de aanbieders en over de rechten en mogelijkheden waarover u beschikt om uw privacy in deze omstandigheden te beschermen, is te vinden in het gegevensbeschermings- / privacybeleid van de provider: https://help.instagram.com/155833707900388/