Skip to Content

Algemene voorwaarden

I. Algemene voorwaarden voor deelname

Dit evenement is op geen enkele manier verbonden met Instagram en wordt op geen enkele manier ondersteund, gecontroleerd of bewaakt door Instagram. Henkel Nederland BV, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (hierna "Henkel"), niet Instagram, is de ontvanger van de door u verstrekte informatie. Alle vragen, opmerkingen en klachten moeten worden gericht aan Henkel, niet aan Instagram.

Indien u meedoet aan de wedstrijd op Instagram, kunnen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks van u worden verzameld (bijvoorbeeld IP-adres en cookie-ID) door of op Instagram en worden gebruikt voor de doeleinden van Instagram. Dit kan ook in de VS voorkomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, waaronder ook het instellen van cookies. Meer informatie over de precieze gegevens verwerkingen en bewerkingen, bewaartermijnen en verwerkingsdoeleinden van Instagram en de gegevensbeschermingsovereenkomst van Instagram kunnen hier worden gedownload:
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=de

1. Proces en uitvoering van de wedstrijd

Henkel Nederland BV, Brugwal 11, 3432 NZ Nieuwegein, Nederland (hierna "Henkel")

 • De online-wedstrijd vindt plaats van oktober 1 2018 tot 15 februari 2019, 23.59 uur.
 • Om deel te nemen aan de online-wedstrijd, moet elke deelnemer een professionele kapper of eindconsument zijn en een afbeelding van een look indienen die is gemaakt met één of meer van de Indola #colorblaster-tinten.
 • Het deelnemingskanaal is Instagram met de hashtags #GETCOLORBLASTED en #SIMPLYSMARTER.
 • Er is geen aankoop van een Henkel-product vereist om deel te nemen aan de wedstrijd, maar internettoegang is vereist.
 • De prijs voor de online deelname:
  • §  De prijs wordt toegekend aan 1 kapper en 1 niet-kapperwinnaar.
  • §  De prijs is een reis naar de volgende herfst / winter StreetstyleCollection Shoot op een nader te bepalen locatie. De prijs is inclusief: economy class-vluchten, 2 nachten in een 4 * hotel, bezoek aan de herfst / winter StreetstyleCollection Shoot als gast voor een dag, en een meet & greet met Indola's wereldwijde ambassadeurs.
 • SELECTIE VAN WINNAAR: Alle in aanmerking komende inzendingen worden beoordeeld door een interne jury bestaande uit Aliona Davy en Denis Shefel, die de potentiële winnaars selecteert op basis van het volgende criterium: creativiteit (55%); ambacht (45%). De deelnemer wiens inzending de hoogste score van de juryleden behaald, wordt als potentiële winnaar geselecteerd.
 • De winnaar wordt binnen 30 dagen na selectie op de hoogte gesteld via Instagram.
 • Door de foto's te plaatsen en de hierboven genoemde hashtags te gebruiken, staat u ons toe om uw geüploade foto's en video's te reposten en te delen op alle sociale media kanalen en websites van Indola.

2. In aanmerking komende deelnames

Alle natuurlijke personen die ten minste 18 jaar oud zijn, professionele kappers of eindgebruikers zijn en inwoner van Nederland zijn, zijn akkoord gegaan met de algemene voorwaarden voor deelname en hebben een foto geplaatst van een look die hij/zij zelf gecreëerd heeft met een van de #colorblaster-tinten op Instagram met de #GETCOLORBLASTED en #SIMPLYSMARTER.

Om deel te nemen aan de wedstrijd moet alle verstrekte persoonlijke informatie geldig en waar zijn. Elke deelnemer mag alleen namens hem of haarzelf deelnemen. Medewerkers van het ondersteunende agentschap, Henkel en geassocieerde bedrijven, evenals hun afhankelijken, komen niet in aanmerking voor deelname.

3. Niet-overtreding/ toestemming van klant / gebruik van berichten

De deelnemer moet ervoor zorgen dat ieder persoon die op de foto's, afbeeldingen of video's staat die door de deelnemer zijn ingediend in het kader van deze wedstrijd, ten minste 18 jaar oud is en toestemming heeft gegeven voor de relevante afbeelding of video die op internet wordt gepubliceerd en voor  deze online wedstrijd.

De deelnemer belooft dat zijn / haar deelname en al het gebruikte materiaal het eigen werk van de deelnemer is en geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde partij.

4. Uitsluiting van specifieke personen

In het geval dat een deelnemer de deelnamevoorwaarden schendt of inhoud indient die Henkel ongeschikt, onwettig of aanstootgevend vindt, behoudt Henkel zich het recht om deze deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

Deelnemers die gebruik maken van onwettige middelen of op een andere manier een kunstmatig voordeel creëren door middel van manipulatieve praktijken zullen ook worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kan Henkel zelfs de intrekking en de terugkeer van een prijs eisen.

5. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

Henkel behoudt zich het recht om de wedstrijd op elk moment te beëindigen of te beëindigen zonder voorafgaande waarschuwing. Henkel zal in het bijzonder gebruik maken van dit recht als door gevolg van technische (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware of software) of wettelijke redenen, een goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd.

Indien een dergelijke beëindiging wordt veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan Henkel schadevergoeding eisen van die persoon voor de ontstane schade.

6. Prijs en prijswinnaars

De prijswinnaar(s) worden door Henkel via Instagram geïnformeerd binnen 30 dagen na selectie zonder garantie. Als een winnaar niet binnen 14 dagen na kennisgeving door Henkel reageert op het Instagram-bericht, wordt de winnaarsprijs verbeurd en heeft Henkel het recht om de volgende beste look te selecteren. Elke winnaar wordt aangekondigd op www.indola.com en Indola Social Media-kanalen binnen 30 dagen na bevestiging.

De prijzen moeten tussen mei en juni 2019 worden ingewisseld (en de reis voltooid), precieze datums moeten worden overeengekomen tussen Henkel en de winnaars, afhankelijk van de opnamedatum voor de StreetstyleCollection shoot. Indien die prijzen niet ingewisseld en gebruikt worden binnen het hierboven vermelde tijdsbestek, vervallen alle vouchers. Slechts één prijs kan per deelnemer worden ingewisseld, waarvoor geen alternatief in contanten bestaat. Prijzenclaims kunnen niet worden overgedragen aan anderen. Henkel behoudt zich het recht om de prijs te vervangen door een andere prijs van vergelijkbare waarde in het geval dat de oorspronkelijke aangeboden prijs niet beschikbaar is.

De reis naar de volgende Autumn/Winter opnamebestemming wordt afzonderlijk geboekt met een externe leverancier die door Henkel is geselecteerd. De derde partij die dergelijke reizen aanbiedt, is onderworpen aan de algemene voorwaarden van het reisbureau en andere externe providers of vervoerders, dergelijke algemene voorwaarden zijn op aanvraag beschikbaar. Henkel is niet verantwoordelijk indien vluchten of andere reisarrangementen om welke reden dan ook worden geannuleerd of uitgesteld. Henkel kan geen vervangende regelingen treffen.

Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de deelnemer en elk van zijn / haar reisgenoten om ervoor te zorgen dat iedere persoon vóór het reizen in het bezit is van alle nodige reis- en gezondheidsdocumenten. Het wordt aanbevolen dat alle personen die reizen een passende reisverzekering afsluiten en het is de volledige verantwoordelijkheid van de personen die reizen om ervoor te zorgen dat elke gekochte verzekeringsdekking geschikt is voor hun behoeften.

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kosten die geassocieerd worden met de prijs en niet specifiek opgenomen zijn in de prijs (inclusief, zonder uitzondering, reizen van en naar de luchthaven).

7. Aansprakelijkheid

Henkel aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor inzendingen die zijn verloren door een technische fout of door late, verloren, verkeerd geadresseerde, beschadigde, onvolledige, onjuist getagde of frauduleuze gegevens. Het bewijs van toegang is niet automatisch een bewijs van ontvangst.

Met de toekenning van de prijs is Henkel vrij van alle verdere verplichtingen.

Henkel is niet aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken van de prijs die wordt verstrekt door een externe samenwerkingspartner en / of voor de insolventie van de samenwerkingspartner en de daaruit voortvloeiende gevolgen voor de uitvoering van de wedstrijd en de toekenning van de prijs. Eventuele klachten moeten worden gericht aan de samenwerkingspartner.

Henkel is alleen aansprakelijk voor materiële en juridische gebreken in het geval van kwaadwillige opzet of nalatigheid.

Henkel is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in de technische faciliteiten en service, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of iets anders dat kan ontstaan in de deelname van een wedstrijd.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet langer geldig als de schade wordt veroorzaakt door Henkel (haar organen, werknemers of onderaannemers) door kwaadwillige opzet of nalatigheid, of als ze worden veroorzaakt door een contractuele verplichting.

Er is geen enkele aansprakelijkheid voor personen die zijn uitgesloten in overeenstemming met Paragraaf 4.

8. Overig

Henkels beslissing is definitief en er is geen recht op beroep. De algemene voorwaarden voor deelname en de volledige rechtsverhouding tussen de deelnemers en Henkel zijn exclusief onderworpen aan de Nederlandse wet. Als afzonderlijke bepalingen in de deelnamevoorwaarden ongeldig zouden zijn of worden, blijft de geldigheid van de resterende bepalingen onaangetast. De algemene voorwaarden voor deelname kunnen door Henkel op elk moment zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd.

De algemene gebruiksvoorwaarden van de website van Henkel zijn ook van toepassing. Deze zijn te vinden op: www.henkel.com/terms-of-use

 

II. Toestemming voor gebruiksrechten

Door deel te nemen aan de online wedstrijd gaat de deelnemer ermee akkoord dat Henkel de inhoud die in de wedstrijd wordt aangeboden, kan gebruiken voor de online wedstrijd en gemarkeerd met #GETCOLORBLASTED en #SIMPLYSMARTER voor de volgende doeleinden:

 • De inhoud kan op alle websites en sociale-mediasites van Indola worden getoond.
 • Bij de inhoud kunnen zowel de voornaam als de eerste letter van de achternaam worden getoond, evenals de Instagram-gebruikersnaam.
 • Henkel in het kader van het merk ‘Indola Exclusively Professional’ mag alle inhoud op de sociale-mediakanalen en de website van Indola opnieuw delen en opnieuw plaatsen.
 • Henkel in het kader van het merk ‘Indola Exclusively Professional’ mag de inhoud gebruiken voor al het marketingmateriaal (online en print).
 • Met dit doel verleent de deelnemer Henkel het wereldwijde gebruiksrecht op de inhoud voor onbeperkte tijd. Het gebruiksrecht omvat het recht om de inhoud te wijzigen en opnieuw te bewerken.